Şengen məkanında qalma müddəti

JPEG 2013-cü il oktyabrın 18-dən Şengen məkanına səfərə viza müddəti üçün yeni hesablama həyata keçirilir. Bu andan etibarən Şengen məkanına qısamüddətli səfər «hər hansı 90 günlük müddət 180 günə təyin olunur». Beləliklə Şengen məkanına hər hansı bir yeni viza müraciəti və ya Şengen məkanına səfər edilərkən, Şengen məkanından çıxma tarixindən əvvəlki 180 günü nəzərə almaq və əmin olmaq lazımdır ki, bu yeni müddət ərzində səfərlərin ümumi müddəti 90 gündən çox olmasın.

Dah ətraflı məlumat və kalkulyator üçün Avropa Birliyinin internet səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border crossing/index_en.htm

publie le 15/11/2013

hautdepage