İqtisadiyyat Şöbəsi

İqtisadi Şöbə Səfirliyin binasında yerləşir (giriş : Rəsul Rza küçəsi 9). O, əvvəlcədən görüş təyin edilməklə bazar ertəsindən cümə günüdədək ictimaiyyətə açıqdır.

Baş Xəzinə İdarəsinin İqtisadi Şöbələri iqtisadi diplomatiyanın əsasını təşkil edirlər. Onlar şirkətlərin beynəlmiləşdirəlməsinə dəstək xidməti üçün səfərbər olunur, Fransanın iqtisadi cəlbediciliyinin artırılmasına səy göstərir, mövcud islahatların inkişafını və dövlətin iqtisadi siyasətini təmin edirlər.

Onların fəaliyyəti dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrin inkişafı, ixraca dəstək məqsədi ilə dövlət siyasətinin hazırlanması, xarici ticarət, investissiya və qanunvericilik kimi makroiqtisadi göstəricilərin izlənməsi, eləcə də çoxtərəfli əlaqələr məsələləri ilə məşğul olmaqdan ibarətdir.

Nazirliklərarası iqtisadi təhlil şəbəkəsinin tərkib hissəsi olaraq, İqtisadi Şöbələrin vəzifəsi həmçinin xaricdə analiz imkanları olmayan iqtisadi sahəni əhatə edən bütün dövlət idarələrinin xeyrinə fəaliyyət göstərməkdir.

İqtisadi Şöbələr 1 yanvar 2015-ci ildə UBIFRANCE və AFİİ-nin birləşməsindən yaranan Business France Agentliyi ilə sıx əlaqədə hərəkət edirlər. Business France kiçik və orta müəssisələrin xaricə çıxışını təmin etmək üçün dünyanın 70 ölkəsində 85 bürodan ibarət beynəlxalq şəbəkəyə malikdir.

Azərbaycan və Türkmənistan ilə İstanbulda yerləşən regional bürosu məşğul olur.

Daha ətraflı məlumat üçün : https://www.youbuyfrance.com/tr/contact_us.aspx

Faks : (+ 994 12) 490 81 31

E-mail : bakou@dgtresor.gouv.fr

Internet səhifəsi : http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/azerbaidjan

publié le 10/01/2020

haut de la page