Fransanın təcili tibbi yardımı

Dağlıq Qarabağda davam edən münaqişənin humanitar nəticələri ilə əlaqədar olaraq, Fransa, qurbanların əziyyətlərini yüngülləşdirmək üçün Azərbaycan Respublikasının səhiyyə xidmətlərinə təcili tibbi yardım göstərir. Tibbi ləvazimatlar və dərman preparatları ilə birlikdə ortopediya və rekonstruktiv-plastik əməliyyatlar sahələrində ixtisaslaşmış fransız cərrahlardan ibarət komanda Azərbaycana gəldi.
Bu yardım Fransanın münaqişə qurbanları ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirir.

В связи с гуманитарными последствиями конфликта в Нагорном Карабахе, а также для облегчения страданий жертв, Франция оказывает экстренную медицинскую помощь службам здравоохранения Азербайджанской Республики. Прибыла команда французских хирургов по ортопедическим и по реконструктивно - пластическим операциям, а также лекарства и медицинское оборудование.

Эта помощь демонстрирует солидарность Франции с жертвами конфликта.

Due to the humanitarian consequences of the conflict in Nagorny-Karabakh, France is providing an urgent medical assistance to the health services of the Republic of Azerbaijan, so as to alleviate the suffering of the victims. A team of French orthopaedic and reconstructive surgeons has arrived along with shipments of medicine and medical equipment. This assistance illustrates France’s solidarity with the victims of the conflict.

JPEG

publié le 07/11/2020

haut de la page